Integrated Report 2020

Segmentacja

Obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej świadczy usługi dla Klientów indywidualnych, usługi bankowości prywatnej oraz oferuje obsługę Klientów biznesowych (mikroprzedsiębiorstw). W ramach Bankowości Detalicznej i Biznesowej obsługujemy następujące segmenty Klientów:

Klientów Detalicznych:

 • Klientów Indywidualnych;
 • Klientów Bankowości Premium tj. lokujących w Banku lub za jego pośrednictwem aktywa w wysokości minimum 100 tys. zł lub posiadających wpływy min. 10 tys. zł miesięcznie;
 • Klientów Bankowości Prywatnej (Wealth Management), tj. lokujących za pośrednictwem Banku aktywa w wysokości min. 1 mln zł. W ramach Bankowości Prywatnej wyodrębniony jest subsegment „Family Fortunes” – tj. Klienci, którzy lokują za pośrednictwem Banku aktywa w wysokości min. 10 mln zł.

Klientów Biznesowych:

 • non-Agro, nieprowadzących pełnej sprawozdawczości finansowej, zgodnie z zasadami określonymi
  w ustawie o rachunkowości, spełniających kryterium rocznych przychodów netto za poprzedni rok obrotowy poniżej 2 mln euro;
 • non-Agro, prowadzących pełną sprawozdawczość finansową, których przychód netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy był mniejszy niż 4 mln zł oraz zaangażowanie kredytowe nie przekracza 1,2 mln zł;
 • Agro, nieprowadzących pełnej sprawozdawczości finansowej, spełniających kryterium rocznych przychodów netto za poprzedni rok obrotowy poniżej 2 mln euro, prowadzących działalność sklasyfikowaną według wybranych kodów PKD 2007;
 • Profesjonalistów: przedsiębiorców nieprowadzących pełnej sprawozdawczości finansowej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości i wykonujących zawody zdefiniowane w odrębnym dokumencie;
 • Rolników indywidualnych, dla których zaangażowanie kredytowe Banku wobec Klienta wynosi mniej niż 3 mln zł;
 • Rolników indywidualnych, dla których zaangażowanie kredytowe Banku wobec Klienta znajduje się w przedziale od 3 mln zł i poniżej 4 mln zł, gdy zabezpieczenie na użytkach rolnych pokrywa co najmniej 50% zaangażowania kredytowego;
 • Organizacje non-profit (np. fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe, itp.);
 • Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości.

Główne osiągnięcia w roku 2020

 • Hipoteka – wzrost sprzedaży do 5,6 mld zł (+30% r/r). Udział w rynku 10% w 2020 wobec 8% w 2019
 • Konta osobiste – wzrost sprzedaży do 257 tys.(+2% r/r). Moje Konto Premium – 16,5 tys. nowych kont w 2020 r.
 • Finansowanie mikro – wzrost sprzedaży do 3,45 mld zł (+8% r/r). Udział w rynku: 11,3% z 8,7% rok wcześniej (dane za okres 11 m-cy)
 • Inwestycje (TFI i certyfikaty strukturyzowane) – wzrost sprzedaży do 4,2 mld zł (+24% r/r)
 • Finansowanie dla Wspólnot Mieszkaniowych – wzrost sprzedaży do 176 mln zł (+120% r/r)
 • Terminale płatnicze (POS) – wzrost sprzedaży do 4,2 tys. sztuk (+34% r/r)
 • Udogodnienia dla Klientów w związku z pandemią COVID-19:
  • moratoria kredytowe – umożliwienie Klientom indywidualnym odroczenia o 3 miesiące spłaty pełnych rat kapitałowo-odsetkowych kredytu lub o 6 miesięcy rat kapitałowych
  • dostosowanie zasad oceny ryzyka zgodnie ze zmieniającym się otoczeniem
  • uelastycznienie procesów sprzedażowych i posprzedażowych umożliwiających obsługę i zakup produktów zdalnie
  • Tarcza PFR 2.0 – z oferty skorzystało ponad 14 tys. przedsiębiorców Mikro
 • Kredyt hipoteczny:
  • skrócenie czasu wydania decyzji kredytowej z 17 do 5 dni dla wniosków złożonych w oddziale banku
  • automatyzacja procesu wyceny nieruchomości w największych miastach w Polsce
  • dedykowana ścieżka IVR dla kredytów hipotecznych – połączenie bezpośrednio z konsultantem, dedykowany zespół do obsługi
  • uproszczenie komunikacji z Klientem – bezpośredni kontakt decydenta kredytowego
  • wiadomości SMS do Klientów przypominające o zbliżającym się terminie uruchomienia ostatniej transzy kredytu
  • hipoteka on-line: Klient samodzielnie generuje dokumenty do kredytu hipotecznego oraz weryfikuje zdolność kredytową
 • Kredyt gotówkowy – skrócenie czasu uruchomienia środków z 6 do 2 h (automatyzacja procesu w Oddziałach)
 • Transformacja obszaru reklamacji, w tym: zmniejszenie liczby reklamacji o 44% r/r, skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji o 48%, wzrost wskaźnika NPS z procesu rozpatrywania reklamacji o 11 pp r/r
 • Prosta Polszczyzna – ponad 220 komunikatów uproszczonych wraz z Pracownią Prostej Polszczyzny
 • Wzrost zadowolenia Klienta (wskaźnik NPS)
  • Bank: 24 (+9 kw.3/kw.2)
  • GOmobile: 34 (+13 kw.3/kw.2)
  • GOonline: 24 (+7 kw.3/kw.2)
  • Oddziały: 28 (+11 kw.3/kw.2)
 • 9-cio procentowy wzrost liczby Klientów r/r uważających, że Bank słucha ich głosu i działa w oparciu o otrzymane informacje zwrotne (ZOOM Finance, Kantar)
 • Uruchomienie Customer Lab – miejsca badania oczekiwań Klientów przed wdrożeniem zaplanowanych rozwiązań produktowych i procesowych
 • 49 usprawnień wdrożonych dzięki platformie Customer Excellence Board
 • Liczne nagrody i wyróżnienia:
  • Ranking Przyjazny Bank Newsweeka – miejsce na podium we wszystkich kategoriach
  • Ranking Bank Przyjazny Firmie magazynu Forbes – 3 miejsce
  • Forbes: wyróżnienie Specjalne za najbardziej innowacyjny Private Banking w Polsce
  • Nagroda Gwiazda Jakości Obsługi 2020
  • Instytucja Roku – „Najlepsza jakość obsługi w placówce”, „Najlepsza jakość obsługi w kanałach zdalnych”
  • Złoty Bankier w kategorii „Karta kredytowa” – zajęliśmy 3. miejsce, awans na 5. miejsce (z 9. miejsca w 2019) w kategorii „Najlepsza wielokanałowa jakość obsługi”
  • Commerce Polska Awards – nagroda w kategorii Best e-Banking Implementation – jako pierwszy bank na świecie wdrożyliśmy możliwość umawiania wizyt w oddziałach za pomocą aplikacji rezerwacyjnej Booksy
 • Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży – dołączenie do grona sygnatariuszy Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży
 • Badania ZOOM Finance Kantar, ocena bankowości internetowej Banku:
  • 90% Klientów uważa, że łatwo się z niej korzysta
  • 89% Klientów uważa, że może załatwić wszystkie sprawy
 • Migracja ponad 211 tys. Klientów detalicznych na jedną platformę GOonline (zamknięcie systemu Pl@net dla Klientów detalicznych)
 • Migracja 200 tys. Klientów Optima (rebranding marki BGŻOptima; migracja platformy internetowej do ekosystemu GOonline)
 • GOonline / GOmobile – ponad 1 milion aktywnych użytkowników, +19% r/r
 • Wdrożenie 3DS – mobilna autoryzacja z użyciem biometrii
 • Open-Banking (kredyt) – szybki i łatwy proces potwierdzania tożsamości (KYC) dla Klientów e-commerce
 • GOmoblie: w pełni zdalny proces dla kredytu gotówkowego oraz otwarcia rachunku z wykorzystaniem selfie i wideoweryfikacji
 • GOmobile v2.4: wdrożenie nowej wersji i nowych funkcjonalności aplikacji mobilnej (m.in. ustawianie nr PIN do karty w aplikacji w procesie wideoweryfikacji)
 • GOonline:
  • wdrożenie zdalnego otwierania rachunków maklerskich – blisko 40% rachunków otwieranych tym kanałem
  • udostępnienie procesu podwyższania limitu kredytowego
  • pełne zarządzanie kartą kredytową i procesem zamówienia
  • dostępne dyspozycje posprzedażowe dla hipoteki m.in. aktualizacja polisy ubezpieczeniowej, zgłoszenie wcześniejszej spłaty kredytu
  • dla Klientów Wealth Management: dedykowana szata graficzna, Click2Call, automatyczna identyfikacja Klienta, przekierowanie do dedykowanego konsultanta, dane kontaktowe do opiekuna
 • Automatyzacja decyzji kredytowych dla Klientów biznesowych dla kredytu do 100 tys. zł – skrócenie czasu przyznania kredytu z 4 godzin do kilku minut
 • Pełna digitalizacja procesu wnioskowania o długoterminowy wynajem pojazdów Arval Service Lease Polska
 • Wdrożenie GOinvest – widok 360’ dla Klientów Premium i Wealth Management
 • Rozszerzenie oferty płatności mobilnych o Garmin Pay oraz Fitbit Pay
 • Wdrożenie e-podpisu i zdalnego podpisywania umów w oparciu o rozwiązanie Autenti
 • Cyfrowa autoryzacja operacji gotówkowych (wpłaty i wypłat) w oddziałach dla Klientów indywidualnych z wykorzystaniem smartfona i rozwiązania Autenti
 • W pełni cyfrowy proces otwierania rachunków w oddziale pod koniec 3 kwartału dla nowych Klientów indywidualnych
 • Starter Kit – proces z wideoweryfikacją, współpraca z Shell

Oferta produktowa dla Klientów detalicznych

Bankowość Prywatna - BNP Paribas Wealth Management

W ramach Wealth Management obsługiwani są Klienci z aktywami przekraczającymi 1 mln zł oraz dedykowany segment Klientów z aktywami powyżej 10 mln zł – Family Fortunes. BNP Paribas Wealth Management oferuje indywidualne podejście, do każdego Klienta oraz dodatkowo podejście relacyjne obejmujące również najbliższych członków rodziny czy też majątek zgromadzony w prywatnych spółkach i innych wehikułach inwestycyjnych –  tzw. „family approach”.

BNP Paribas Wealth Management korzysta z 40-letniego doświadczenia w zakresie obsługi Klientów zamożnych, pozycji rynkowej i najlepszych praktyk grupy BNP Paribas, która jest numerem 1. w dziedzinie Wealth Management w Strefie Euro. Know-how grupy, jej stabilna sytuacja finansowa, wieloletnie doświadczenie z rozwiniętych rynków są najlepszą rekomendacją. Takie podejście ułatwia precyzyjne zarządzanie lokalne i kreowanie rozwiązań idealnie odpowiadających potrzebom Klientów, którzy poza bieżącą obsługą otrzymują kompleksowe wsparcie w zakresie tworzenia, ochrony i przekazywania majątku prywatnego i firmowego. Wyróżnikiem oferty grupy BNP Paribas jest zunifikowane podejście do relacji  Klienta z bankiem zgodnie z filozofią „One Face To Customer”, dedykowane przedsiębiorcom, którzy poszukują solidnego banku dla obsługi prywatnej jak i firmowej.

W ramach sprawdzonego modelu współpracy z najbardziej wymagającymi Klientami segmentu Wealth Management niezmiennie zapewnia profesjonalną obsługę za pośrednictwem dedykowanego Doradcy, posiadającego międzynarodowy certyfikat EFPA oraz wsparcie merytoryczne wyspecjalizowanych ekspertów w postaci bezpośredniego kontaktu z maklerami giełdowymi, dealerami walutowymi oraz dedykowanym zespołem kredytowym, a także ekspertami ds. planowania majątkowego, tzw. wealth planning.

W sposób ciągły realizowany jest również rozwój oferty produktowej dla segmentu Klientów Wealth Management, przy zapewnieniu dostępu do szerokiej, kompleksowej i odpowiadającej na indywidualne potrzeby Klientów gamy rozwiązań produktowych z zakresu bankowości codziennej – gdzie na szczególne podkreślenie zasługuje wyjątkowa i prestiżowa karta kredytowa Mastercard World Elite – jak również, rozwiązań inwestycyjnych, usług maklerskich, doradztwa inwestycyjnego, usług asset management, dostępu do dealerów rynku walutowego, czy też indywidualnych rozwiązań kredytowych oraz wsparcia z zakresu sukcesji i planowania majątku rodzinnego.

Wyróżnikiem oferty oraz podejścia do współpracy z Klientami w zakresie rozwiązań inwestycyjnych jest dostęp do analiz rynkowych oraz raportów inwestycyjnych dostarczanych przez międzynarodowych specjalistów w ramach Grupy BNP Paribas Wealth Managment, dzięki czemu korzystając z globalnego doświadczenia Grupy Wealth Management jest w stanie oferować Klientom najwyższą jakość rozwiązań produktowych.

W 2020 r., wychodząc naprzeciw nowym globalnym wyzwaniom, w BNP Paribas Wealth Management rozpoczęto projekt „myImpact” zmierzając do wdrożenia nowatorskiego podejścia do inwestycji naszych Klientów. Chcemy budzić świadomość inwestycji odpowiedzialnych i zrównoważonych, z uwzględnieniem kryteriów ESG (Environmental – Social, – Governance), czy też inwestycji wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju wg agendy ONZ. Za pomocą kwestionariusza „myImpact” Klienci BNP Paribas WM mają możliwość określenia swoich wartości i priorytetów, aby poprzez swoje decyzje inwestycyjne i finansowe świadomie wywierać pozytywny wpływ na środowisko naturalne oraz otoczenie społeczne.

Dużym wyzwaniem 2020 r. było dostosowanie realiów codziennej współpracy z Klientami do niestandardowych warunków wywołanych pandemią COVID-19. Dbając o bezpieczeństwo Klientów oraz pracowników wdrożono szereg rozwiązań procesowych umożliwiających efektywną współpracę w Klientami z wykorzystaniem zdalnych kanałów kontaktu. Jako priorytet potraktowane zostało wdrożenie elektronicznej platformy Autenti, dzięki której Klienci Wealth Management mogą zdalnie podpisywać wybrane dokumenty bankowe. Rozwiązanie to spotkało się z bardzo pozytywną oceną Klientów. Rozwijana była również możliwość telefonicznego zlecania różnego rodzaju dyspozycji. Dodatkowo, Klientom Wealth Management została udostępniona nowa funkcjonalność Click2Call – za pomocą aplikacji GOmobile Klient WM ma możliwość połączenia się bezpośrednio z dedykowanym centrum telefonicznym Private Line. Należy podkreślić, że szereg spotkań z Klientami odbyło się dzięki wprowadzeniu elektronicznych platform komunikacyjnych.

BNP Paribas Wealth Management otacza opieką finanse Klientów zarówno w obszarze indywidualnym jak i biznesowym. Klienci Wealth Management – przedsiębiorcy – otrzymują wsparcie eksperckie w aspektach rządowych programów pomocowych. Wyłącznie dla Klientów Wealth Management powołane zostało Centrum Kompetencji w zakresie Tarczy Antykryzysowej. Klienci mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji udzielanych przez eksperta Wealth Management w zakresie Tarczy Finansowej PFR oraz innych instrumentów wsparcia, np. z Agencji Rozwoju Przemysłu czy BGK.

W lutym 2020 r. BNP Paribas Wealth Management otrzymał najwyższą 5-gwiazdkową notę w prestiżowym rankingu bankowości prywatnej magazynu Forbes. 5 gwiazdek Forbes otrzymaliśmy głównie za otwartą architekturę produktową oraz jakość świadczonych usług. Klienci docenili zwłaszcza profesjonalne i indywidualne podejście do zarządzania aktywami oraz sukcesywne rozwijanie oryginalnych rozwiązań nie tylko w sferze inwestycyjnej, ale także np. w zakresie sukcesji czy planowania prawno-podatkowego. BNP Paribas Wealth Management został również doceniony za dostęp do globalnych rynków i międzynarodowej oferty inwestycyjnej.

W listopadzie 2020 r. BNP Paribas Wealth Management został wyróżniony dwiema kolejnymi prestiżowymi nagrodami – międzynarodowym tytułem „Best Private Bank in Poland” oraz nagrodą Forbes jako „Najbardziej Innowacyjny Private Banking” na rynku polskim.

Nagroda „Best Private Bank in Poland” w prestiżowym rankingu Global Private Banking Awards 2020 przyznawana jest przez brytyjski magazyn The Banker oraz Professional Wealth Management (PWM), należące do grupy Financial Times. Sposób świadczenia usług bankowości prywatnej jest jednym z kluczowych czynników branych pod uwagę przez jury w procesie oceny. Analizowano takie wskaźniki jak: zarządzanie portfelem, zarządzanie majątkiem, alokację aktywów, strategię rozwoju biznesu, obsługę Klienta, model biznesowy czy poziom innowacji. Według międzynarodowego jury usługi BNP Paribas Wealth Management wyraźnie wyróżniają się na rynku polskim na tle innych banków. Międzynarodowe jury wybrało zwycięzców rankingu na podstawie zgłoszeń nadesłanych przez instytucje, analiz rynkowych, opinii niezależnych analityków i menedżerów wyższego szczebla oraz co najważniejsze Klientów korzystających z usług bankowości prywatnej. Ranking Global Private Banking to jedno z najbardziej wszechstronnych opracowań w dziedzinie bankowości prywatnej, bowiem uwzględnia wszystkie aspekty oferty dla Klientów tego segmentu. Organizowany jest od 2009 r. w 36 kategoriach, wyróżniających najlepszych przedstawicieli z poszczególnych krajów, gdzie usługi bankowości prywatnej są wysoce rozwinięte i poddane dużej konkurencji. Wyniki rankingu Global Private Banking Awards 2020 zostały ogłoszone podczas Gali online 5 listopada 2020 r. w Londynie.

Sukces, jakim było otrzymanie wyróżnienia Forbes „Najbardziej Innowacyjny Private Banking” na rynku polskim, BNP Paribas Wealth Management zawdzięcza przede wszystkim aktywnemu rozwijaniu kanałów i rozwiązań zdalnych jak: wdrożenie wspólnie z firmą Autenti zdalnej wymiany dokumentacji podpisywanej elektronicznie, wprowadzenie szeregu nowych funkcjonalności w bankowości internetowej GOonline oraz w aplikacji GOmobile, umożliwianie Klientom szybkiego i wygodnego przeprowadzania najważniejszych operacji, co szczególnie istotne i docenione zostało w dobie pandemii.

W zakresie oferty kierowanej do klientów biznesowych Bank posiada produkty umożliwiające komplementarną obsługę zarówno w zakresie finansowania prowadzonej działalności, jak również bankowości transakcyjnej oraz lokowania środków.

Podstawowa oferta dla Klientów biznesowych w ramach bankowości transakcyjnej to trzy pakiety produktowe:

 • Konto Otwarte na Biznes – przeznaczone dla Klientów rozliczających się na zasadach uproszczonej księgowości, a także pełnej księgowości, jeśli przychody netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 4 mln zł;
 • Konto Otwarte na Biznes Non-profit – oferta skierowana do organizacji non-profit np. fundacji, stowarzyszeń oraz dla Wspólnot Mieszkaniowych, zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych;
 • Konto Otwarte na Agrobiznes – oferta skierowana do rolników indywidualnych.

W zależności od oferty konta charakteryzują się dynamicznym sposobem pobierania opłat, w zależności od wysokości wpływów na rachunki Klienta oraz utrzymywanego średniego salda na rachunku bieżącym. Produkty te posiadają funkcjonalność zróżnicowanego pobierania opłat za wpłaty, wypłaty i przelewy elektroniczne,
a poziom pobieranej prowizji jest uzależniony od liczby wykonanych transakcji oraz progu wpływów na jakim znajduje się Klient.

Oferta depozytowa dla Klientów biznesowych w 2020 r. obejmowała zarówno rachunki oszczędnościowe – Rachunek pomocniczy lokacyjny w PLN oraz walutach obcych, jak i lokaty terminowe, dostępne w wielu okresach lokacyjnych oraz kanałach sprzedaży, w tym cieszące się dużą popularnością Lokaty Overnight.

W maju 2020 r. Bank dołączył do wsparcia przedsiębiorców w ramach rozpoczętej w kwietniu tego roku akcji „OLX 500 na start”. To kolejna inicjatywa Banku wspierająca firmy w okresie epidemii koronawirusa. Przedsiębiorca otrzyma 1000 zł na promowanie ogłoszeń na OLX, największej w kraju platformie ogłoszeniowej, z czego bank – partner strategiczny projektu – sfinansuje dodatkową kwotę 500 zł. Bank ufundował 1000 takich pakietów. W ramach pakietu ogłoszeń uczestnicy akcji mogą posiadać stronę w domenie olx.pl, sprzedawać i oferować bez prowizji, a także korzystać ze wsparcia zespołu pracowników OLX, którzy doradzą, jak sprawnie i skutecznie przejść proces rejestracji i najlepiej dodać ogłoszenie.

W lipcu 2020 r. podpisane zostało porozumienie z Monetią, dzięki któremu Klienci indywidualni oraz biznesowi posiadających rachunek w Banku uzyskali możliwość dokonywania wpłat gotówkowych w 120 nowych punktach, zlokalizowanych w miejscowościach, w których do tej pory nie było takiej usługi).

Oferta kredytowa Banku dla Klientów biznesowych przeznaczona na finansowanie bieżące i inwestycyjne adresowana jest zarówno do mikroprzedsiębiorstw, małych firm (rozliczających się na zasadach uproszczonych), jak również do rolników indywidualnych oraz wspólnot mieszkaniowych.

W skład podstawowej oferty kredytowej wchodzą: kredyty w rachunku bieżącym (zabezpieczone i niezabezpieczone), kredyty obrotowe odnawialne/nieodnawialne, kredyty gotówkowe (fixed term), kredyty inwestycyjne oraz kredyty konsolidacyjne. Dodatkowo Klienci biznesowi (mikro firmy oraz rolnicy indywidualni) mogą korzystać z kredytów unijnych, kredytów preferencyjnych, gwarancji oraz produktów pozwalających na zarządzanie ryzykiem walutowym.

Bank oferuje również produkty minimalizujące ryzyko prowadzonej działalności rolniczej – ubezpieczenia sezonowe upraw rolniczych. Zawierając umowę ubezpieczenia upraw rolnik zyskuje ochronę ubezpieczeniową i bezpieczeństwo finansowe. Ubezpieczenie przynajmniej 50% powierzchni upraw rolnych jest też warunkiem uzyskania nisko oprocentowanego kredytu klęskowego i pełnej pomocy finansowej w przypadku wystąpienia klęski.

W I kwartale 2020 r. Bank wprowadził do oferty dla wspólnot mieszkaniowych program PF4EE Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Bankiem a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym otrzymaliśmy wsparcie EBI w postaci gwarancji portfelowej w wysokości 80% dla inwestycji polegającej na termomodernizacji budynków prowadzącej do zwiększenia ich efektywności energetycznej. Gwarancja pozwoliła na zwiększenie maksymalnej kwoty finansowania do 2,6 mln zł oraz wydłużenie maksymalnego okresu finansowania do 240 miesięcy.

Klienci w ramach finansowania korzystają z szerokiej oferty Banku z premią termomodernizacyjną Banku Gospodarstwa Krajowego oraz z dofinansowania 90% kosztów poniesionych na wykonanie dokumentacji technicznej pozwalającej na wykonanie inwestycji termomodernizacyjnej, dofinansowanie odbywa się w ramach projektu ELENA w oparciu o Program Ramowy Unii Europejskiej – Horyzont 2020.

W związku z zawarciem przez Bank umowy z Konsorcjum Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii  Klienci Banku, jakimi są Wspólnoty Mieszkaniowe, otrzymały możliwość wykonania za pośrednictwem banku dokumentacji technicznej w postaci audytów energetycznych oraz projektów budowlanych. Na bazie audytów oraz projektów budowlanych Klienci mają możliwość realizacji inwestycji termomodernizacyjnych niosących za sobą oszczędności energetyczne budynków. Przedmiotem nowej oferty banku jest również wsparcie merytoryczne dotyczące inwestycji jak i przygotowania dokumentacji związanej z wnioskowaniem o przyznanie premii BGK. Oferta wykonania dla Klienta usługi przygotowania audytu i/lub projektu budowlanego wyróżnia bank na tle konkurencji i mocno uatrakcyjnia dotychczasowa propozycję kierowaną do Wspólnot Mieszkaniowych.

W II kwartale 2020 r. Bank rozszerzył ofertę dla mikroprzedsiębiorców o kredyt nieodnawialny FTL z gwarancją de minimis BGK zabezpieczającą do 80% kwoty kredytu, wprowadzając jednocześnie specjalną ofertę cenową dla wszystkich kredytów objętych gwarancjami de minimis. Rozszerzona została również oferta dla rolników indywidualnych o kredyt z gwarancją Funduszu Gwarancji Rolnych, pokrywającą do 80% kwoty kredytu.

W roku 2020 oferta modeli samochodów długoterminowego najmu pojazdów dla mikroprzedsiębiorstw, w ramach współpracy z Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. (podmiotu grupy BNP Paribas), została ponad dwukrotnie rozszerzona. Zintensyfikowano również działania sprzedażowe w ramach kampanii CRM na bazie istniejących klientów Banku, co wpłynęło na poprawę wyników sprzedażowych pod koniec roku, mimo znacznego zahamowania zainteresowania ofertą w pierwszych miesiącach trwania epidemii COVID-19.

W obliczu pojawiających się obostrzeń związanych z COVID-19 Bank dbając o zachowanie ciągłości procesu kredytowego w segmencie mikroprzedsiębiorstw oraz Klientów indywidualnych wdrożył uproszczoną procedurę kompletowania dokumentów w procesie kredytowym.

Dodatkowo w procesie wnioskowania o kredyt hipoteczny Bank zapoczątkował nowy proces uwzględniający bezpośredni kontakt decydenta kredytowego z Klientem, w procesie możliwe jest pozyskanie oświadczeń Klienta w ramach  rejestrowanego połącznia telefonicznego. Proces uzyskał pozytywny odbiór wśród klientów, co zostało potwierdzone badaniami NPS.

W okresach zamrożenia gospodarki związanego z obostrzeniami COVID-19 Bank utrzymał stabilną  akcję kredytową, dzięki selektywnej ocenie transakcji przy jednoczesnym uwzględnianiu występującego ryzyka kredytowego.

W I półroczu 2020 r. Bank prowadził kampanie marketingowe „Biznes Ofensywa” i „Agro Ofensywa”, a w II półroczu 2020 r. kampanię marketingową, która promowała specjalną ofertę kredytów z gwarancją de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego z brakiem prowizji za udzielenie kredytu. Propozycja kredytów skierowana była do przedsiębiorców, a jej celem było ułatwienie dostępu do finansowania i niwelowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19.

W 2020 r. Bank wystawił 21 gwarancji bankowych na zlecenia klientów Obszaru Bankowości Biznesowej na łączną kwotę 2,7 mln zł.

Wolumeny komercyjne

Według stanu na 31 grudnia 2020 r. depozyty klientów segmentu Bankowości Detalicznej i Biznesowej w ujęciu skonsolidowanym wyniosły 54 410 430 tys. zł i były o 4 159 509 tys. zł, tj. o 8% wyższe niż na koniec 2019 r. Rachunki bieżące wzrosły o 7 742 217 tys. zł, a wolumeny na rachunkach oszczędnościowych o 4 047 663 tys. zł. Spadek odnotowano w depozytach terminowych (o 7 708 543 tys. zł). Struktura procentowa podstawowych kategorii produktowych uległa zmianie: wzrósł udział rachunków bieżących (o 11 p.p. do poziomu 49%) oraz rachunków oszczędnościowych (o 5 p.p. do 37%) przy jednoczesnym spadku udziału depozytów terminowych (o 16 p.p. do poziomu 13%).

Deposits and Loans in Retail and Business Banking*

in PLN’000 31.12.2020 31.12.2019 change y/y
PLN’000 %
Current accounts 26,585,909 18,843,692 7,742,217 41%
Savings accounts 19,999,727 15,952,064 4,047,663 25%
Term deposits 7,262,965 14,971,508 (7,708,543) (51%)
Overnight deposits 561,829 483,658 78,172 16%
Accounts and Deposits 54,410,430 50,250,921 4,159,509 8%
Consumer loans 9,201,574 9,115,130 86,444 1%
Investment loans 6,536,849 6,577,174 (40,325) (1%)
Overdrafts 2,761,187 3,422,192 (661,005) (19%)
Mortgage loans 22,397,224 18,455,414 3,941,810 21%
Lease receivables 1,880,074 1,307,745 572,329 44%
Lease receivables 1,163,198 1,316,580 (153,382) (12%)
Other loans 5,193 19,489 (14,296) (73%)
Net loans and advances 43,945,299 40,213,725 3,731,574 9%
The value of deposits and loans in selected segments is based on data from the management information systems as they provide more detailed product information. For the sake of comparability, the data as at 31 December 2019 were presented in accordance with the segmentation for 2020.
The value of deposits excludes balances of some credit institutions which are considered interbank deposits in management reporting, whereas in financial reporting they are recognized as customer deposits. In addition, the balances exclude accrued interest before maturity.

Wartość portfela kredytów i pożyczek netto segmentu Bankowości Detalicznej i Biznesowej w ujęciu skonsolidowanym wyniosła na 31 grudnia 2020 r. 43 945 299 tys. zł, co oznacza wzrost o 9% (+3 731 574 tys. zł) w stosunku do końca 2019 r. Wartościowo największy wzrost dotyczył kredytów mieszkaniowych (+21%, +3 941 810  tys. zł).

Wolumen mieszkaniowych kredytów walutowych brutto (wycofanych z oferty w latach 2008-2009) w analizowanym okresie wyniósł  4 872 443 tys. zł (na koniec 2019 r. 4 891 760 tys. zł, w tym kredyty udzielone w CHF stanowiły 99% tego portfela). Na zmianę wartości portfela wpłynęło osłabienie PLN w stosunku do CHF (kurs wzrósł z 3,9213 na koniec 2019 r. do 4,2641 na koniec grudnia 2020). Wartość portfela wyrażona w CHF spadła w porównaniu do końca 2019 r. o 8,4%.

Wynik brutto segmentu Bankowości Detalicznej i Biznesowej

W 2020 r. segment Bankowości Detalicznej i Biznesowej zanotował ujemny wynik brutto w wysokości 313 616 tys. zł (wobec 22 118 tys. zł straty w 2019 r.) przede wszystkim w związku z istotnym wzrostem kosztów ryzyka wynikającym mi.in. z negatywnego wpływu COVID-19 na sytuację ekonomiczną oraz zwiększeniem rezerw na ryzyko dotyczące postępowań w sprawie kredytów mieszkaniowych w CHF (wzrost o 136 043 tys. zł r/r), a także zwiększeniem kosztów BFG będącym rezultatem wzrostu bazy służącej do wyliczeń oraz zmian poziomu składek dokonanych przez Radę BFG w porównaniu do 2019 r.

Wynik z działalności bankowej Bankowości Detalicznej i Biznesowej w 2020 r. wyniósł 2 240 675 tys. zł i był o 1% niższy w porównaniu do 2019 r. Wynik ten stanowił 47,6% wyniku z działalności bankowej Grupy w analizowanym okresie. Obszar Personal Finance wypracował 32,0% wyniku z działalności bankowej segmentu Bankowości Detalicznej i Biznesowej.

Gross profit of Retail and Business Banking segment*

in PLN ‘000 12 months ended 31.12.2020 12 months ended 31.12.2019 change y/y
in PLN ‘000 %
Interest income 1,714,399 1,812,522 (98,122) (5%)
Fee and commission income 468,236 418,889 49,347 12%
Trading and other income 58,040 26,387 31,653 120%
Income on banking activity 2,240,675 2,257,797 (17,122) (1%)
Net impairment losses (512,572) (321,477) (191,095) 59%
Provisions for legal risk of CHF portfolio (168,156) (32,113) (136,043) 424%
Operating expenses and amortisation and depreciation (1,223,999) (1,211,818) (12,181) 1%
Expense allocation (483,811) (573,069) 89,258 (16%)
Operating result (147,862) 119,320 (267,182) (224%)
Tax on financial institution (165,753) (141,437) (24,316) 17%
Gross profit of the segment (313,616) (22,118) (291,498) 1,318%
Information based on the segmentation note included in the Consolidated report of BNP Paribas Bank Polska S.A. Capital Group for the period ended 31 December 2020.

Obszar Bankowości Personal Finance

Obszar Bankowości Personal Finance jest odpowiedzialny za ofertę produktową i zarządzanie kredytami konsumpcyjnymi dystrybuowanymi za pośrednictwem sieci oddziałów Bankowości Detalicznej i Biznesowej oraz zewnętrznych kanałów dystrybucji. Obszar ten oferuje klientom następujące grupy produktowe:

oferowane głównie przez sieć oddziałów, Contact Center, wyspecjalizowanych brokerów współpracujących z Bankiem, a także przez Internet, w tym system bankowości internetowej oraz aplikację mobilną,

oferowane klientom zarówno w sieci oddziałów własnych Banku, jak również w sklepach sieci handlowych i partnerów komercyjnych, z którymi Bank zawarł umowę o współpracy, a także poprzez system bankowości internetowej oraz mobilnej,

oferowane klientom indywidualnym w sklepach partnerów handlowych, z którymi Bank zawarł umowę o współpracy, zarówno w sklepach stacjonarnych, internetowych, jak i na platformach e-commerce np. Allegro,

finansowanie nowych i używanych pojazdów, oferowane głównie przez autoryzowanych dealerów samochodowych, komisy samochodowe oraz pośredników działających na rynku finansowania pojazdów,

oferowane głównie przez autoryzowanych dealerów samochodowych oraz komisy samochodowe we współpracy z BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o.,

oferowany we współpracy z Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. u wybranych dealerów samochodowych oraz pośredników działających na rynku finansowania pojazdów.

Obszar ten odpowiada także za następujące kluczowe procesy Banku:

 • autoryzację wniosków o kredyty konsumpcyjne, hipoteczne oraz kredyty dla mikroprzedsiębiorstw, jak również za zatwierdzanie kredytów w oparciu o określone kryteria,
 • windykację należności klientów detalicznych oraz mikroprzedsiębiorstw,
 • obsługę klientów przez Contact Center (w tym sprzedaż produktów Banku – m.in. kredytów klientom detalicznym w czasie rozmowy telefonicznej) oraz telefoniczne działania marketingowe (w tym akcje CRM/cross-sell).
 • Wprowadzenie zdalnego procesu wnioskowania i zawierania umów o kredyt gotówkowy w trakcie nagrywanej rozmowy telefonicznej
 • Znaczące zwiększenie zasięgu udostępnienia kredytu gotówkowego w bankowości elektronicznej i mobilnej
 • Wprowadzenie nowej karty kredytowej Visa Platinium
 • Wdrożenie „Płać w ratach” w ramach „Mastercard Instalments” – jedyny Bank na polskim rynku oferujący ten produkt
 • Uruchomienie uproszczonego procesu podwyższania limitu kredytowego kart kredytowych i limitu Allegro także z wykorzystaniem bankowości elektronicznej
 • Uruchomienie zdalnego procesu sprzedaży karty kredytowej dla klientów posiadających dostęp do bankowości internetowej i mobilnej
 • Rozpoczęcie współpracy z nowym partnerem handlowym – Decathlon – w zakresie sprzedaży kart kredytowych oraz kredytów ratalnych
 • Wdrożenie nowego partnerstwa biznesowego z Media Saturn Holding opartego na sprzedaży kredytu ratalnego z tzw. Pakietem Usług Bankowych
 • Wdrożenie programu współpracy z Fordem: oferta dla klientów detalicznych i mikroprzedsiębiorstw
 • Wdrożenie kredytu HRV (High Residual Value, finansowanie z wykupem z wysoką wartością końcową pojazdu)
 • Wdrożenie programu współpracy z autoryzowanymi dealerami marki Jaguar i Land Rover; oferta kredytu samochodowego, leasingu oraz wynajmu długoterminowego
 • Wdrożenie procesu „paperless” dla leasingu we wszystkich kanałach sprzedaży
 • Wdrożenie zdalnego procesu wnioskowania o kredyt samochodowy
 • Efektywna obsługa moratoriów kredytowych (w 2020 r. ponad 88 tys. przeprocesowanych wniosków)
 • Wdrożenie sprzedaży kredytów gotówkowych w kanale chat obsługiwanym przez Contact Center na platformie bankowości elektronicznej
 • Wdrożenie funkcjonalności Click2Call umożliwiającej klientom zalogowanym do aplikacji mobilnej GOmobile bezpośredni, zautoryzowany kontakt telefoniczny z Contact Center
 • Wdrożenie innowacyjnego procesu identyfikacji tożsamości klienta indywidualnego (KYC) dla produktów kredytowych w oparciu o rozwiązania otwartej bankowości wynikające z regulacji PSD2

 

Oferta produktowa

W 2020 r. Bank w obszarze kredytów gotówkowych wprowadził:

 • nowy, uproszczony i skrócony proces sprzedażowy dla klientów posiadających regularne wpływy na konto,
 • zdalny proces wnioskowania i zawierania umów w trakcie nagrywanej rozmowy telefonicznej, który został udostępniony w Contact Center, a następnie w placówkach bankowych oraz w Oddziale wirtualnym Banku,
 • rozszerzony proces automatycznego uruchamiania kredytów – skrócenie czasu całego procesu o ponad 40%,
 • rozwiązania w zakresie kredytu konsolidacyjnego pozwalające na kompleksową zamianę zobowiązań na kredyt gotówkowy;
 • szersze udostępnienie kredytu gotówkowego w bankowości elektronicznej i mobilnej oraz szereg modyfikacji min. podwyższono maksymalną dostępną kwotę kredytu do 80 tys. zł oraz wprowadzono kontrpropozycję kredytową, zwiększającą dostępność oferty kredytowej;
 • multiofertę do kredytu gotówkowego pozwalającą w trzech prostych krokach dodatkowo sprzedać kartę kredytową do kredytu gotówkowego;
 • oferty promocyjne wspierane działaniami marketingowymi („Powrót do Szkoły”, „Black Friday”) oraz kampaniami marketingowymi:
  • kampania telewizyjna „Doceniaj, nie oceniaj” – promocja kredytu bez prowizji,
  • kampania radiowa i internetowa – promocja kredytu konsolidacyjnego bez prowizji oraz z obniżonym oprocentowaniem.

W 2020 r. w ofercie kart kredytowych zostały wprowadzone:

 • nowa karta kredytowa Visa Platinium z pakietem dodatkowych benefitów, takich jak:
  • brak prowizji za przewalutowanie,
  • bezpłatne ubezpieczenie podróży zagranicznej z pakietem assistance i concierge,
  • 4 bezpłatne wejścia w roku kalendarzowym do saloników lotniskowych, w ramach usługi Dragon Pass,
  • dostęp do programu lojalnościowego mamBonus,
 • proces sprzedaży karty kredytowej MasterCard Standard oraz MasterCard Gold, dla klientów posiadających już inny produkt w ramach bankowości internetowej, realizowany w trybie online, łącznie z etapem podpisania umowy;
 • nowe funkcjonalności w ramach bankowości internetowej:
  • możliwość spłaty zadłużenia karty kredytowej z zewnętrznych banków,
  • proces spłaty limitu odnawialnego Allegro dla klientów posiadających rachunek osobisty,
  • pakiet powiadomień SMS – usługa informującą natychmiastowo o potencjalnych zdarzeniach na rachunku karty kredytowej,
  • nowatorska usługa „płać w ratach” w ramach Mastercard Instalments pozwalająca na rozłożenie transakcji już na etapie terminala. Bank jest prekursorem i jedynym podmiotem oferującym swoim klientom tę usługę na rynku,
  • uproszczony, w pełni zdalny proces podwyższenia limitu karty kredytowej,
 • proces retencji kart kredytowych na poziomie Contact Centre.

Aktualnie kredyty ratalne oferowane są w sklepach (zarówno stacjonarnych, jak i internetowych) u ponad 10 tys. partnerów handlowych współpracujących z Bankiem w ramach finansowania zakupów. Klienci mają możliwość zawarcia umowy kredytowej w ramach procesu tzw. „paperless” wdrożonego we współpracy z firmą Autenti (64% wszystkich umów zostało zwartych w tym trybie).

Bank cyklicznie rozszerza grono swoich partnerów handlowych o firmy sprzedające klientom indywidualnym instalacje fotowoltaiczne oraz inne źródła energii odnawialnej (OZE). W 2020 r. Bank stał się liderem tego segmentu rynku (banki finansujące OZE w modelu B2B2C):

 • ponad 20,5 tys. sfinalizowanych instalację fotowoltaicznych (od momentu uruchomienia produktu),
 • aktywna współpraca z ponad 490 partnerami, zajmującymi się sprzedażą oraz montażem instalacji fotowoltaicznych,
 • ponad 493 mln zł udzielonych kredytów w ramach programu fotowoltaika dla prosumentów (dane na 31.12.2020 r., od momentu udostępnienia produktu),
 • wspierane gwarancjami Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
 • kontynuacja współpracy z Allegro,
 • maj 2020 – rozpoczęcie współpracy z siecią sklepów sportowych DECATHLON (lider rynku z 60 sklepami stacjonarnymi oraz prężnie rozwijającym się sklepem internetowym). W ramach współpracy Bank oferuje klientom sieci spersonalizowaną kartę kredytową, która umożliwia dokonywanie zakupów na raty oraz kredyt ratalny w ramach dostępnego limitu.
 • październik 2020 – rozpoczęcie współpracy z nowym partnerem – Media Saturn Holding (lider rynku sprzedaży artykułów elektronicznych i dla gospodarstw domowych). W ramach współpracy Bank oferuje klientom kredyt ratalny wraz z dodatkową usługą jaką jest Pakiet Usług Bankowych.

Bank zachęca klientów z kredytem ratalnych do korzystania bankowości internetowej i mobilnej poprzez udostępnienie szeregu funkcjonalności, np.  możliwość spłaty zadłużenia raty z rachunków w innych bankach.

W 2020 r. Bank kontynuował współpracę z markami Opel, Kia i Hyundai. Jednocześnie w lutym 2020 r. Bank został wyłącznym dostawcą produktów kredytowych dla klientów detalicznych do sieci dealerskiej Forda, które oferowane są pod znakiem firmowym Ford Credit. Dodatkowo pod koniec roku Bank nawiązał współpracę z autoryzowanymi Dealerami marki Jaguar i Land Rover.

W 2020 r. zostały wprowadzone przez Bank następujące produkty oraz procesy:

 • oferta One Day Visit dla dealerów Kia, Opel, Ford, Hyundai, umożliwiająca wyjechanie samochodem z salonu dealera tego samego dnia oraz czasem na ustanowienie zabezpieczeń 30 dni,
 • proces zdalnego podpisywania wniosku kredytowego zaawansowanym podpisem elektronicznym we współpracy z Autenti,
 • proces złożenia wniosku kredytowego przez telefon podczas nagrywanej rozmowy telefonicznej dla Dealerów i Brokerów;
 • oferty promocyjne z partnerami:
  • kredyt HRV (High Residual Value, finansowanie z wykupem z wysoką wartością końcową pojazdu) dla marki Ford, Hyundai i Opel z wysoką ratą balonową i gwarancją odkupu przez dealera, odpowiednio: Ford Opcje, Easy Move On, Opel Flash Credit,
  • kredyt z obowiązkowym ubezpieczeniem CPI (Credit Protection Insurance) dla dealerów komisów, pośredników oraz oddziałów Banku,
  • promocyjny kredyt 50/50 dla Opla i KIA oraz promocyjny kredyt z obniżonym oprocentowaniem dla Kia; kredyt z karencją w spłacie 3 i 6 miesięcy dla Hyundai, Kia, Opel, Ford,
  • nowa oferta promocyjnego kredytu na „zielone” auta z napędem elektrycznym, promocyjny kredyt 50/50 z RRSO=0% w sieci sprzedaży Opel,
  • wdrożenie dla sieci sprzedaży Forda oferty refinansowania kredytu będącego w portfelu FCE – F(Ford) C(Credit) E(Europe).

Poza kredytami samochodowymi, Obszar Personal Finance, za pośrednictwem spółki BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o., oferuje klientom również leasing operacyjny i finansowy (w tym finansowy VAT Marża) na samochody osobowe, ciężarowe do 8 ton, autobusy, ciągniki rolnicze, skutery, motocykle i quady oraz kampery.

W 2020 r. w ofercie leasingów na samochody zostały wprowadzone:

 • proces „paperless” dla indywidualnych działalności gospodarczych z wykorzystaniem elektronicznego podpisu Autenti dla wszystkich kanałów: dealer, importer, komis, pośrednik,
 • uruchomienie sprzedaży leasingu dla autoryzowanych dealerów marki Jaguar i Land Rover,
 • portal Klienta, w którym klient ma dostęp do faktur elektronicznych, podglądu harmonogramu, rozliczeń oraz możliwość składania wniosków dotyczących posiadanych umów,
 • zmiany w polityce ryzyka: podwyższenie kwot finansowania w uproszczonej procedurze – możliwość finansowania dla zawieszonych jednoosobowych działalności gospodarczych po spełnieniu określonych warunków,
 • możliwość oferowania i sprzedaży w sieci PF ubezpieczeń komunikacyjnych poprzez agenta WTW Service działającego w imieniu poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych,
 • uruchomienie produktu leasing HRV (High Residual Value) – leasing z wysokim wykupem i gwarancją odkupu przez dealera w sieci Opel – Opel Flash Leasing,
 • rozpoczęcie współpracy z nowym partnerem – McLaren,
 • dostosowano procesy zgodnie z nowelizacją Kodeksu Cywilnego w zakresie ochrony konsumenckiej dla przedsiębiorców,
 • wiele ofert produktowych, z których warto wymienić:
  • oferta promocyjna z subwencją importera dla dealerów KIA – Leasing 101%,
  • oferta promocyjna z subwencją importera dla dealerów Opla – Leasing 102%,
  • oferta leasingu operacyjnego i finansowego dla Forda,
  • leasing HRV (High Residual Value) – leasing z wysokim wykupem i gwarancją odkupu przez dealera – Leasing Easy Move On dla Hyundaia oraz Ford Leasing Opcje dla Forda,
  • udostępnienie nowej oferty dla Opla z niskimi wartościami RV: Leasing Operacyjny Promo oraz Leasing 100%; nowa oferta promocyjnego leasingu dla KIA na „zielone” auta z napędem elektrycznym: Leasing operacyjny z subwencją KIA 100%, leasing operacyjny ekologiczne promo wysokie RV KIA, nowa oferta z subwencją dla Ford Mondeo 101%.

W 2020 r. Bank kontynuował współpracę z Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. w ramach sprzedaży produktu TCM (wynajem długoterminowy), wprowadzając również nowe rozwiązania:

 • modyfikację platformy sprzedażowej celem dostosowania jej do potrzeb współpracy z dealerami samochodowymi i brokerami,
 • uruchomienie sprzedaży nowego produktu TCI – wynajem długoterminowy dla klientów indywidualnych,
 • wprowadzenie sprzedaży wynajmu długoterminowego dla: (i) dealerów Kia – wynajem długoterminowy TCI, (ii) dealerów Hyundai – wynajem długoterminowy TCI/TCM oraz (iii) pracowników – wynajem długoterminowy TCI/TCM,
 • proces zdalnego podpisywania dokumentów zaawansowanym podpisem elektronicznym we współpracy z Autenti,
 • uruchomienie sprzedaży produktów wynajmu długoterminowego dla klientów indywidualnych oraz klientów firmowych dla nowych dealerów marki Jaguar i Land Rover.

Search results